Dažniausiai užduodami klausimai


1. Kodėl reikia muitinti siuntas? Bendra informacija.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnyje nustatyta:
Importo PVM apmokestinamos visos ne iš ES šalių į Lietuvą atsiunčiamos komercinės siuntos, kurių bendra vertė didesnė nei 22 eurų. Importo muitai (jei nustatyti) taikomi tokių prekių vertei viršijus 150 eurų ribą. Akcizais apmokestinamoms siuntose siunčiamoms prekėms importo mokesčiai skaičiuojami visais atvejais.
Daugiau informacijos ir mokesčių apskaičiavimo pavyzdžių galite rasti muitinės tinklapyje.

• Jei iš trečiosios šalies gauta siunta yra nekomercinė (siunčiama privataus asmens kitam privačiam asmeniui neatlygintinai), jos vertė ne didesnė nei 45eurų ir joje nėra akcizais apmokestinamų prekių – ji neapmokestinama. Jei tokios siuntos vertė viršija 45 eurų, joje esančioms prekėms taikomi importo mokesčiai. Visas iš trečiųjų šalių atsiunčiamas siuntas, kai jų vertė ne didesnė nei 1000 eurų, deklaruoti kliento vardu yra įgaliotas Translaineris, jeigu klientas neišreiškė pageidavimo deklaruoti siuntos pats arba nepasirinko kito muitinės tarpininko.

• Jei importuojamų siuntose siunčiamų prekių vertė viršija 1 000 eurų ir (arba) joms taikomi tam tikri apribojimai (reikalingi leidimai, licencijos ir kt.), preferencijos arba norima pasinaudoti tam tikromis lengvatomis (pvz., atleidimo nuo importo mokesčių lengvata grąžinamoms prekėms ir pan.), privalo būti forminamas BAD (bendrasis administracinis dokumentas).

• Apie Jūsų vardu gautą muitinei deklaruotiną siuntą Jums bus pranešta SMS žinute, laišku arba skambučiu.

Nuo liepos 1 dienos keisis prekių siuntose iš trečiųjų šalių apmokestinimas ir deklaravimas.

Lietuva, kaip ir visos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės, ruošiasi pokyčiams, susijusiems su importo PVM mokestinėmis naujovėmis. Nuo 2021 metų liepos 1 dienos visos įsigyjamos ir siuntose iš trečiųjų šalių atsisiunčiamos prekės nuo 0,01 euro vertės bus apmokestintos importo PVM, o siuntų vežėjai arba gavėjai privalės deklaruoti šias siuntas pateikdami elektronines muitinės deklaracijas.

2. Kas keičiasi nuo 2021m. liepos 1d. panaikinus PVM lengvatą mažavertėms siuntoms iš trečiųjų šalių?

Importo PVM lengvatos panaikinimas mažavertėms siuntoms reiškia, jog prekė įsigyta ne ES šalyje ir atsiųsta paštu bei per kitas siuntų tarnybas nepriklausomai nuo jos vertės, turės būti apmokestinama importo PVM.

Visos siuntos (su iš anksto apskaičiuotais ir surinktais mokesčiais arba už kurias importo mokesčiai dar nebuvo surinkti) atvykus į Lietuvą, privalės būti deklaruojamos LR Muitinėje, t. y. informacija apie siuntą bus pateikiama muitinei, kad ji įvertintų siuntai taikytinus mokesčius.

Šiuo metu ruošiamasi naujų įstatymų įsigaliojimui, mokesčių surinkimo alternatyvoms ir skirtingiems deklaravimo variantams (jie įsigalios tik nuo 2021 m. liepos 1 dienos), tačiau tikėtina, kad bus galimi šie trys siuntų apmokestinimo ir deklaravimo variantai:

• Importo PVM klientas turės galimybę sumokėti prekės pirkimo metu pardavėjui, kuris bus atsakingas už mokesčių importo šaliai pervedimą, o siuntai atvykus Lietuvos paštas pirkėjo, t. y. siuntos gavėjo, vardu pateiks muitinei tik formalią importo deklaraciją. Šiuo atveju, skirtingai nei dabar, iš kliento papildomos informacijos deklaravimo reikmėms gali reikėti tik išskirtiniais atvejais, muitinei pareikalavus. Šis variantas galiotų Europos Komisijos (EK) iniciatyva kuriamai Import One Stop Shop (IOSS) sistemai. Panašiu principu veiks ir Tarptautinės pašto korporacijos (IPC) inicijuojamas Postal Delivered Duties Paid (PDDP) sprendimas, apie kurį išsamesnė informacija bus paskelbta vėliau.
Daugiau informacijos galima rasti muitinės tinklapyje.

3. Kodėl naikinama PVM lengvata siuntoms iš trečiųjų šalių?

Tai yra Europos Komisijos (EK) priimtas sprendimas, įgyvendinamas visos Europos Sąjungos (ES) mastu. Pagrindinė to priežastis – sąžiningos konkurencijos tarp ES ir trečiųjų šalių prekybininkų skatinimas. Vartotojai į ES iš trečiųjų šalių šiuo metu gali importuoti prekes be PVM, jei neviršijama 22 eurų riba, o perkant ES viduje tokios nustatytos ribos nėra – prekės PVM apmokestinamos jau nuo pirmo euro ir lemia didesnę kainą pirkėjui. Panaikinus PVM lengvatą mažavertėms siuntoms iš trečiųjų šalių visiems pasaulio prekybininkams įsigalios vienodos sąlygos.

4. Kokius dokumentus reikia pateikti deklaruojant siuntas?

Tam, kad muitinės tarpininkas galėtų tinkamai apskaičiuoti mokėtinus importo mokesčius (PVM, muitą, akcizą) ir (arba) taikyti nustatytas šių mokesčių lengvatas, muitinei turi būti pateikta tiksli informacija apie siuntoje esančias prekes (jų pavadinimas, skaičius, vertė ir pan.). Todėl deklaruojant prašome pateikti šiuos reikiamus duomenis apie siunta atsiųstas prekes:
1. prekių įsigijimą patvirtinančių dokumentų (pvz., el. parduotuvės Jums atsiųstos ir (arba) el. parduotuvės Jūsų asmeninėje paskyroje išsaugotos pirkimo – pardavimo sąskaitos ar kitų turimų su prekių užsakymu susijusių dokumentų) kopijas, kuriose būtų galima identifikuoti:
• pardavėją
• pirkėją
• siuntos numerį
• prekių pavadinimus
• prekių kiekį
• prekių įsigijimo kainą
• suteiktas nuolaidas (jei buvo suteikta)
• pristatymo (siuntimo) išlaidas
• bendrą siuntos vertę (suma su pritaikytomis nuolaidomis ir su siuntimo išlaidomis)

2. atsiskaitymą už prekes patvirtinančio dokumento kopiją (pvz., banko, PayPal, Western Union ir t.t).

Dokumentų pateikimo tvarka

Pateikdami duomenis ir dokumentus, Jūs patvirtinate, kad:
• esate importuojamų siuntoje atsiųstų prekių pirkėjas / gavėjas;
• pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, o dokumentai – autentiški.

Pateikę šių reikalavimų neatitinkančius duomenis ir (ar) dokumentus, Jūs atsakote teisės aktų nustatyta tvarka.
Šiuo būdu UAN „Translaineris” darbuotojams pateikti duomenys ir dokumentai bus naudojami tik Jums skirtų siuntose siunčiamų prekių deklaravimui muitinėje ir muitinės formalumams atlikti. Duomenų ir dokumentų pateikimas yra savanoriškas, tačiau, Jums jų nepateikus, Jūsų siuntų deklaravimas ir muitinės formalumų atlikimas nebus operatyvus arba siunta bus grąžinta siuntėjui.

5. Ką reikės padaryti, gavus siuntą iš trečiosios šalies nuo 2021-07-01? Kaip galima bus sumokėti importo ir deklaravimo paslaugos mokesčius?

Šiuo metu svarstomi trys siuntų deklaravimo variantai:
1. Galimai mokesčiai ir deklaravimas bus įtrauktas jau į pirkimo procesą, gavėjui nieko papildomai daryti nereikės.

2. Jeigu gavėjas norės prekę deklaruoti ir susimokėti mokesčius pats, jis galės rinktis antrą variantą – pasinaudoti LR Muitinės kuriama platforma. Tokiu atveju, gavus informaciją iš UAB „Translaineris” apie gavėjui atsiunčiamą siuntą, jis turėtų nedelsiant apie tai raštu infomruoti įgaliotą muitinės tarpininką UAB „Translaineris”

3. Įstatymų numatyta tvarka siuntas įgaliotas deklaruoti UAB „Translaineris”. UAB „Translaineris” gavėjui praneš apie iš ne ES šalies atkeliaujančią ir ruošiamą deklaruoti muitinei siuntą. Deklaravimo formalumais rūpinsis įgaliotas muitinės tarpininkas. Baigus muitinės procesus, gavėjui beliks atsiimti siuntą arba laukti pristatymo.

6. Jei užsakiau siuntą iki 2021 metų Liepos mėnesio, bet ji atėjo kitą mėnesį, ar lengvata dar bus taikoma?

Nebus. Jeigu siunta logistikos centrą pasieks 2021 m. liepos pirmą ir vėliau, ją reikės deklaruoti ir sumokėti visus numatytus mokesčius. Pereinamasis laikotarpis nėra numatytas.

7. Ar nuo 2021-07-01 reikės deklaruoti siuntose gautas dovanas? Ar jos bus apmokestinamos?

Muitinės reikalavimu, deklaracijas teikti bus privaloma. Tai galės atlikti UAB „Translaineris” arba pats siuntos gavėjas.

Dovanos, siunčiamos vieno privataus asmens kitam privačiam asmeniui, neapmokestinamos, jeigu jų vertė neviršija 45 eurų ir tarp jų nėra akcizinių prekių (tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir kitų prekių, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio).

Kai dovanos vertė viršija 45 eurus, siunta apmokestinama importo PVM, o jei jos vertė didesnė nei 150 eurų, dar ir muitu (kai taikytinas).

8. Asmeninės siuntos, dovanos.

Dovanos, siunčiamos vieno privataus asmens kitam privačiam asmeniui, neapmokestinamos, jeigu jų vertė neviršija 45 eurų ir tarp jų nėra akcizinių prekių (tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir kitų prekių, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio).
Kai dovanos vertė viršija 45 eurus, siunta apmokestinama importo PVM, o jei jos vertė didesnė nei 150 eurų, apmokestinama ir muitu (kai taikytinas).
Jeigu dokumentų, pagrindžiančių dovanojamos siuntos vertę, neturite, tačiau juos turi siuntėjas, rekomenduojame kuo greičiau kreiptis į siuntos siuntėją. Tais atvejais, kai vis tik negalėsite surinkti informacijos apie siuntoje atsiųstos dovanos vertę, UAB „Translaineris” deklarantams pateikite laisvos formos išsamų paaiškinimą.
Tam tikrais atvejais, jei sumokėtą/ mokėtiną už prekes kainą įrodantys dokumentai nepateikiami, o muitinė turi pagrindo abejoti pašto muitinės deklaracijoje CN 22/ CN 23 nurodyta prekių verte, muitinė vertė gali būti nustatyta taikant antrinius muitinio įvertinimo metodus, remiantis muitinės turimais duomenimis.
Daugiau informacijos apie mokestinių lengvatų taikymą ir prekių, siunčiamų pašto siuntomis, apmokestinimą rasite muitinės tinklapyje.

9. Ar PVM mokestis taikomas tik prekei ar ir už transportavimą?

Pagal Lietuvos respublikos pridėtinės vertės įstatymą, į prekės vertę, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, įeina ir transportavimo išlaidos.

Svarbu suprasti, kad kartu su importo PVM ir kitais mokesčiais, jeigu jų atsiranda, mokamas ir tarptautinės siuntos pateikimo muitinei, kitaip deklaravimo mokestis.

10. Savarankiškas deklaravimas arba kitas muitinės tarpininkas.

Jeigu pageidaujate deklaruoti siuntoje atsiųstas prekes savarankiškai arba pasinaudodami kito muitinės tarpininko paslaugomis, apie tai UAB
„Translaineris” turite informuoti raštu. Tokiu atveju prašome nedelsiant parašyti elektorininį laišką adresu info@translaineris.lt , laiško temoje nurodant siuntos numerį.

11. Kodėl deklarantai kliento prašo papildomos informacijos?

Siuntomis iš trečiųjų šalių atsiunčiamos prekės privalo būti deklaruojamos muitinėje. UAB „Translaineris”, kuris yra atsakingas už visos reikiamos informacijos, susijusios su atitinkamos muitinės procedūros įforminimu konkrečioms prekėms, surinkimą iš kliento.

Besiruošdami siuntos pateikimui muitinei UAB „Translaineris” deklarantai remdamiesi ant siuntos nurodytais gavėjo duomenimis informuoja klientą apie siuntos atvykimą. Tolimesnėje eigoje prašoma atsiųsti informaciją apie siuntoje esančias prekes. Siuntos lieka DHL arba Fedex logistikos centre (priklausomai nuo to per kurią siuntų tarnybą atvyksta siunta) iki bus pateikti papildomi duomenys ir dokumentai. Jei per atitinkamą laiką UAB „Translaineris” deklarantai negauna papildomos informacijos, muitinė gali pareikalauti mokėtinus mokesčius apskaičiuoti remiantis turimais duomenimis, taikant antrinius muitinio įvertinimo metodus.

12. Kokius duomenis reikia pateikti, norint sėkmingai deklaruoti?

Tam, kad įgaliotas muitinės tarpininkas galėtų tinkamai apskaičiuoti mokėtinus importo mokesčius (PVM, muitą, akcizą) ir (arba) taikyti nustatytas šių mokesčių lengvatas, deklarantui turi būti pateikta tiksli informacija apie siuntoje esančias prekes (jų pavadinimas, skaičius, vertė ir pan.). Todėl deklaruojant prašome pateikti šiuos reikiamus duomenis apie siunta atsiųstas prekes:
Prekių įsigijimą patvirtinančių dokumentų (pvz., el. parduotuvės Jums atsiųstos ir (arba) el. parduotuvės Jūsų asmeninėje paskyroje išsaugotos pirkimo – pardavimo sąskaitos ar kitų turimų su prekių užsakymu susijusių dokumentų) kopijas, kuriose būtų galima identifikuoti:
• pardavėją
• pirkėją
• siuntos numerį (jei įmanoma)
• prekių pavadinimus
• prekių kiekį
• prekių įsigijimo kainą
• suteiktas nuolaidas (jei buvo suteikta)
• pristatymo (siuntimo) išlaidas
• bendrą siuntos vertę (suma su pritaikytomis nuolaidomis ir su siuntimo išlaidomis).

13. Kas bus jei nepateiksiu prašomų dokumentų?

Jei gavėjas atsisako pateikti deklaruojamų prekių vertę patvirtinančius dokumentus, prekių muitinė vertė nustatoma kitais muitinio įvertinimo metodais. Jei to neįmanoma padaryti, siunta grąžinama siuntėjui. Jei gavėjas nesutinka sumokėti muitinės apskaičiuotus importo mokesčius, siunta pasibaigus jos saugojimo terminui, grąžinama siuntėjui.

14. Kokie galimi dokumentų pateikimo būdai?

Visi dokumentai pateikiami elektroniu paštu info@translaineris.lt, laiško temoje nurodant siuntos numerį. Taip pat galite pasinaudoti dokumentų pateikimo forma mūsų elektroniniame puslapyje.

15.Kiek laiko užtruks dokumentų pateikimas muitinei ir mokesčių apskaičiavimas?

Prieš pateikdami dokumentus deklarantui pasitikrinkite, ar tikrai siunčiate visus prašomus dokumentus ir informaciją. Sklandus ir greitas muitinės formalumų atlikimas priklauso nuo to, ar išsamiai ir teisingai pateikėte informaciją deklarantams.

16. Kokius importo mokesčius Lietuvoje turi sumokėti prekių, įsigytų ir siuntose atsiunčiamų iš trečiųjų šalių, gavėjas?

Iš trečiųjų šalių siunčiamose siuntose esančios prekės apmokestinamos importo muitais, jeigu siuntoje esančių prekių savoji vertė viršija 150 eurų ir toms prekėms taikomi muitai (daugiau informacijos www.litar.lt).Visos siuntos atkeliavusios iš trečiųjų šalių apmokestinamos Importo PVM. Siuntose siunčiamoms trečiosiose šalyse įsigytoms akcizais apmokestinamoms prekėms atleidimo nuo mokesčių lengvatos nėra taikomos.

PASTABA. Reglamentuose minima savoji ir (arba) tikroji vertė – tai faktiškai sumokėta arba mokėtina prekių, gabenamų siunta, kaina, į kurią neįskaičiuojamos siuntimo, įpakavimo ir draudimo išlaidos.

17. Kaip apskaičiuojami importo mokesčiai?

Importo muito mokesčiai už prekes skaičiuojami ne nuo prekės savosios vertės, bet nuo prekės muitinės vertės. Importuojamų prekių muitine verte laikoma sandorio vertė, tai yra kaina, faktiškai sumokėta arba mokėtina už prekes, parduodamas eksportui į Sąjungos muitų teritoriją, kuri tikslinama kitomis išlaidomis (vežimo/siuntimo, draudimo ir kt.). Kai prekės tiekiamos nemokamai (t. y. kai prekės nėra pardavimo objektas ar už jas negaunamas kitoks atlygis), prekių muitinė vertė nustatoma kitais muitinio įvertinimo metodais, siekiant nustatyti kainą, kuri būtų už prekes sumokėta, jeigu jos būtų nupirktos (Sąjungos muitinės kodekso 69–76 str.). Jei muitinė turi pagrįstų abejonių ir nėra įtikinama, kad deklaruojamoji vertė atspindi sumokėtą ar mokėtiną sumą, ji gali paprašyti papildomos informacijos vertei pagrįsti. Jei muitinei tokia informacija nepateikiama ir abejonių išlieka, muitinė priima galutinį sprendimą ir atlieka prekių muitinį įvertinimą kitais muitinės vertės nustatymo metodais (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 140 str.).
Pašto mokesčiai (išskyrus Sąjungos muitų teritorijoje taikomus papildomus pašto mokesčius), susiję su pašto siunta siunčiamų prekių pristatymu iki jų paskirties vietos, turi būti įskaitomi į šių prekių muitinę vertę, nepriklausomai nuo to, ar siunta siunčiamos prekės yra komercinio, ar nekomercinio pobūdžio (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 139 str.).
Importo pridėtinės vertės mokesčiai (toliau – PVM) už prekes skaičiuojami nuo prekių apmokestinamosios vertės.
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 str. 15 dalyje nurodyta, kad PVM apmokestinamoji vertė apskaičiuojama prie prekės muitinės vertės pridėjus šias sumas (jeigu jos neįtrauktos į prekių muitinę vertę): visus sumokėtus importo mokesčius (muitus, akcizus ir kitas įmokas, išskyrus patį PVM), prekių vežimo, draudimo, pakavimo, tarpininkavimo, atstovavimo ir kitas išlaidas. Standartinis PVM tarifas − 21 procentas.

18. Kokiu importo muito tarifu apmokestinamos iš trečiųjų šalių pašto siuntose atsiunčiamos prekės ir kaip nustatyti konkrečios prekės kodą?

Atsiunčiamos prekės siuntose iš trečiųjų šalių, apmokestinamos importo muitais, nustatytais Tarybos reglamentu Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo. Muito tarifus importuojamoms prekėms bei įvežimo sąlygas galima rasti Lietuvos muitinės tinklalapyje www.lrmuitine.lt.

19.Kur reikia kreiptis tuo atveju, jeigu nesutinku su muitinės apskaičiuotais importo mokesčiais?

Jei apskaičiuoti mokesčiai jau sumokėti ir siunta atsiimta, reikia kreiptis į Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių ir pateikti prašymą perskaičiuoti mokesčius, pridedant visų turimų su gauta siunta susijusių dokumentų kopijas.
Daugiau informacijos rasite muitinės tinklapyje www.lrmuitine.lt.

20. Kas sulaiko siuntą esant įstatymo pažeidimui?

Muitinė turi teisę sulaikyti prekes, kai yra pagrindo įtarti muitų teisės arba intelektinės nuosavybės teisės pažeidimus. Apie prekių sulaikymą ir po to sekantį (jei taikytina), veiksmą, numatomą prekių sunaikinimą muitinė informuoja prekių turėtoją ir įgaliotą muitinės tarpininką, kuris informaciją pateikia siuntos gavėjui.

21. Kas yra bendrasis administracinis dokumentas (BAD)? Kada jis naudojamas, kas jį formina?

Jei eksportuojamų/importuojamų siuntose siunčiamų prekių vertė viršija 1 000 eurų ir (arba) joms taikomi tam tikri apribojimai ( siuntos, kurios neatitinka Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 141 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 144 straipsnyje nustatytų reikalavimų), reikia įforminti eksporto / importo BAD (bendrąjį administracinį dokumentą), t. y. privaloma standartinė muitinės deklaracija. Klientui pageidaujant, importo ir eksporto deklaraciją gali įforminti UAB „Translaineris” arba klientas pats gali deklaruoti siuntą.

Importo atveju UAB „Translaineris” deklarantai susisiekia su klientu ir pasiteirauja, ar muitinės procedūros įforminimui jis pageidauja naudotis įmonės paslaugomis ar deklaruoti siuntą pats. Jei pasirenkama UAB „Translaineris” paslauga, klientas privalo pateikti visus muitinės formalumų atlikimui reikiamus dokumentus, importo mokesčiai ir rinkliava už BAD forminimą sumokama pateikus išankstinę sąskaitą faktūrą. Jei importo deklaraciją formina kiti siuntos gavėjo pasirinkti tarpininkai arba pats gavėjas, gavėjui arba tarpininkui siuntos dokumentai išsiunčiami el. paštu. Įforminus importo procedūrą, siunta išsiunčiama į kliento adresą.

PATEIKTI DOKUMENTUS


Pateikiant dokumentus būtina nurodyti siuntos numerį bei pateikti visus privalomus dokumentus reikalingus tvarkingam muitinės formalumui atlikti.

    KONTAKTAI


    UAB „Translaineris”

    Jurgio Dobkevičiaus g. 8, Vilnius

    info@translaineris.lt

    +370 686 37 040